Cost humà de la Guerra Civil

Afectat
Lloc de naixement
Últim veïnatge conegut